Subscribe RSS
Cijene
Sezona zima 2014/15 Recepcijske cijene PP po osobi dnevno u KM (1 KM = 1.95EUR)
Period Soba
1/2 i 1/3
Soba
1/4
AP
1/2
AP
1/3 i 1/4
AP
1/5
Do 27.12.2014. 50 KM 40 KM 60 KM 50 KM 40 KM
27.12.2014. – 04.01.2015. 80 KM 70 KM 100 KM 80 KM 70 KM
04.01.2015. – 18.01.2015. 66 KM 56 KM 90 KM 70 KM 60 KM
Od 18.01.2015. 52 KM 40 KM 65 KM 50 KM 40 KM
  • Za dnevni aranžman cena se uvećava 30%
  • Za djecu do dvije godine
  • Za decu do 12 godina
  • Boravišna taksa
  • Cijena prenoćišta